تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - حسادت

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

حسادت

حسادت می کنم

به تمام لباسهایت،کتاب هایت ...

به تمام فضای اتاقت ...

که با بی شرمی با تو زندگی می کنند ...
[ یکشنبه یکم دیماه سال 1392 ] [ 10:35 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]