تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - اجبارتلخ...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

اجبارتلخ...

گاهی دلم تنگ تو می شود …


به تمام دلایلی که نیستی …


و به اجبار آروم می گیرم …


چه اجبار تلخی …
سـرخوشـم و مـی خندم 

شوخـــی می کنـم 

و تـو نمیـدانی 

چقـدر سـخت اســــت 

احسـاس خفگـی کـردن 

پشـــت این نقابِ لعنتــی !!!
[ دوشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1391 ] [ 11:44 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]