تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - تنهایی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

تنهایی

تنهایی

 

چیزهای زیادی

 

به انسان می آموزد

 


اما تو نرو

 

بگذار من نادان بمانم ...




[ چهارشنبه بیست و پنجم بهمنماه سال 1391 ] [ 10:49 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]