تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - افسانه

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

افسانه


بگذار افسانه شود ...

 

 تار و پود عشقی ساده ...

 

که با رفتن و نماندنی ...

 

 از هم گسست!
[ شنبه چهاردهم بهمنماه سال 1391 ] [ 21:13 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]