تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - دست های تو...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

دست های تو...

عاشقانه ترین غزل است...

دست های تو...

كه می پیچد میان موهای من...[ سه شنبه بیست و ششم دیماه سال 1391 ] [ 16:47 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]