تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - مجال دلتنگی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

مجال دلتنگی
این روزھا نہ مجالی براے دلتنگی دارم 
و نہ حوصلہ ات را
ولی با این ھمہ گاہ گاھی دلم ھوایت را می کند...


[ جمعه سوم آذرماه سال 1391 ] [ 22:49 ] [ آیلا آراد ] [ برای من() ]