تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - جرم بی گناهی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

جرم بی گناهی

دیروز با اول شخص بوده ای...
امروز با سوم شخص...
چه راحت با اشخاص رابطه داری!!!


[ سه شنبه هجدهم مهرماه سال 1391 ] [ 15:44 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]