تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - *

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

*
كارمان بجایی رسیده كه باید جوری دلتنگ شویم
كه به كسی برنخورد...


[ دوشنبه هفدهم مهرماه سال 1391 ] [ 15:54 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]