تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - تن هرزه

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

تن هرزه
تن های هرزه را سنگسار میكنند
دریغ از اینكه شهر پرازفاحشه های مغزی است
وهیچكس نمیداند كه ذهن های هرزه بسیار خطرناك تر از تن های هرزه اند


فروغ فرخزاد


[ یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1391 ] [ 18:31 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]