تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - حسین پناهی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

حسین پناهی
می‌دونی"بهشت" کجاست ؟
یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !
بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری…


[ پنجشنبه ششم مهرماه سال 1391 ] [ 11:01 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]