تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - ارزانتر

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

ارزانتر
ارزانتر از آنچه فكرش را میكنی بودی
اما
برای من گران تمام شدی


[ پنجشنبه ششم مهرماه سال 1391 ] [ 09:48 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]