تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - مادرم می گفت:

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

مادرم می گفت:
مادرم می گفت:.
دوستانت راببین
همه بجایی رسیده اند...
نمی دانست
من منتظر نشسته ام تا به تو  برسم...


[ پنجشنبه ششم مهرماه سال 1391 ] [ 09:46 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]