تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - دیرفهمیدم...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

دیرفهمیدم...
بزرگ ترین اشتباهم این بود التماست می كردم بمانی
نمی ا رزیدی
دیر فهمیدم...


[ جمعه سی و یکم شهریورماه سال 1391 ] [ 09:54 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]