تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - این جان جانم را می گیرد...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

این جان جانم را می گیرد...
صدامیكنم تورا
این "جان"كه می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف هارا
دل من جنبه ندارد
موقعی كه نیستی
دمار از روزگارم در می آورد


[ پنجشنبه سی ام شهریورماه سال 1391 ] [ 12:07 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]