تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - آغوش...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

آغوش...

گم می شود

بوی کوچ دلم

در نسیم چشمانت

نگاهم کن !

که چشمت کلبه ای زیبا

برای هجرت از دنیاست

نگاهم کن !

دلم   ...

آغوش بی اندازه

می خواهد[ پنجشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 07:47 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]