تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - لیاقت

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

لیاقتلیاقت نوشته هایم را نداشتی...

[ دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 09:58 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]