تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - نازونیاز...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

نازونیاز...
دلم برای نگاهت تنگ است...
كاش نازبخری
تا نیاز كنم...


[ دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 08:56 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]