تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - چندوقتیست...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

چندوقتیست...
چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ...
 نگاهم اما ... 
گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد.........
 و من همیشه به دنبال کسی می گردم که

 بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید....


[ دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 09:41 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]