تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - فراموش كردن

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

فراموش كردن
فراموش كردنت برایم مثل آب خوردن بود

ازهمان آب هایی كه می پرد ته گلو

وسال ها سرفه می كنیم...


[ دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 09:34 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]