تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - گیج می شوم...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

گیج می شوم...
میدانے چِطور گیــجــ مے شَوَمــ ؟

وَقتےـــهَرچـﮧ مے گَردَمــ

مَعنـے نِگــــآهَتــ

دَر هیچـــ فَرهَنـگ لُغَتے پـِــیدـآ نِمے شَــود ... ![ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 23:15 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]