تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - خاطره

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

خاطره

گرسنهـ امـ

گرسنهـ خوردنـ حسرتـ

 حسرتــ روزـهایی کهـ دیگر بهـ آغوشمـ باز نمی گردند...!

. . . لطفاً بهـ مَـنــ غـذا تعارفــ نکنید...

 تنـ ـها شربتی خاطــــره با طعمـ لحظاتــ شیرینـ سیـرمــ می کـنـد...![ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 23:03 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]