تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - اهالی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

اهالی

 یکـ مورچهـ در حال عبور است اهالیـ...

 اینــ مورچهـ عمریست کـ ه کور است اهالیـ...

اینــ مورچهـ کور است ولی مثل صنوبر سرشار از احساس غرور است اهالیـ...

 احساس کنیدشــ بهـ خدا حس قشنگیست

اینــ مورچهـ هم غرق شعور است اهالیـ...

فرصت بدهیدشــ کـ ه در اینــ شهر بچرخد

 تا حس بکند عشق چهـ جور است اهالیـ...

 اینــ جمعهـ کـ ه آمد بـ ه خدا مثل شماـها

اینــ مورچهـ همــ فکر ظهور است اهالیـ...

 آرام کـ ه در پیش همینـــ پای شماـها

 یکـ مورچهـ در حال عبور است اهالیـ...[ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 23:58 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]