تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - بودن قدیم ها...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

بودن قدیم ها...

بودن هم بودن های قدیم …!!                                               
نه اینترنت بود، نه تلفن ...
                          فقط نگاه بود،
روبرو،
چشم در چشم ...
                                به همین خلوص،
به همین کیفیت،
                                به همین سادگـــــــــی!!![ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 22:46 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]