تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - خوش خیال

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

خوش خیال
چه خوش خیا ل است انكه گفت بخند تادنیا به رویت بخندد

من عمریست دارم میخندم

اما دنیا اصلا خندیدن بلد نیست....


[ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 17:17 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]