تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - عادلانه

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

عادلانه

جایی نوشته اند:مردها دوست دارند بشنوند که دوستشان دارید.

و جایی دیگر که: مردها اهل گفتن نیستند با نگاه و رفتارشان ،

دوست داشتن را نشان می دهند.

زندگی من به عنوان یک زن:

هر روز زیر گوشش فریاد می زنم که دوستش دارم و بعد؛

ثانیه به ثانیه ی رفتارهایش و زاویه به زاویه ی نگاهش را می گردم تا دوست

داشتنش را پیدا کنم.

عادلانه ست نه؟!!...[ شنبه یازدهم شهریورماه سال 1391 ] [ 11:27 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]