تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - كلاغ پر..

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

كلاغ پر..

من هنوزم...

از بازی کلاغ پر..

میترسم!

میترسم بگویم "تو"..

و ارام بگویی

پر..![ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 20:05 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]