تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - دلتنگی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

دلتنگی
به دلتنگی هایمـــ دست نزن

می شكند بغضــمـــــ یك وقت !! 


آنگاه غرقـــــ می شوی

در سیلابـــــ  اشكهایی كه

بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !! . . .

لبخند میزنم و فکر می کند بازی را برده است ! هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 18:29 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]