تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - خوشبحالتان...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

خوشبحالتان...

شمـــایـــی کــــه کســــی دوستتـان دارد، 

- بــــله !!!

- بـــا شـــما هستـــم!

هیچـــی

 فقط خــــوش بـــحالتـــان . .[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 18:36 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]