تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - توانایی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

توانایی

من توانایی ندارم فراموشت كنم

 

تكلیف دل صاحب مرده من چیه؟[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 18:28 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]