تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - برو....

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

برو....
میخواى برى بــــــــــــــرو ...

دیگه هــــــــــى زر نزن که مواظب خودت باش و خوش بخـــــــت شى و این زرت و

 پرتــــا .....

وقتى رفتـــــــــى...

دیگه این چیزا بهت مربوط نیست...

فـــهمیــــــدی

 

 [ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 11:53 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]