تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - محبت را...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

محبت را...
نمی دانم محبت را بـر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود.

بـرچـه گلـی بـنویـسم که هـرگز پرپر نشـود.

بـر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود.

بـر چه آبـی بنویسم که هـرگز گل آلود نشود.

وسرانجام بـر چه قلـبی بنویسم که هـرگز سـنگ نشود[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 10:55 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]