تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - نگفتیم چرا؟

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

نگفتیم چرا؟

ضربه خوردیم وشکستیم ونگفتیم چرا

مادهان ازگله بستیم ونگفتیم چرا

جای بنشین وبفرمابتمرگی گفتند

ماشنیدیم ونشستیم ونگفتیم چرا

دل سپردیم به آن دال سردشمن ودوست

دشمن ودوست پرستیم ونگفتیم چرا

چه چراهاکه شنیدیم وندانیم چرا

ماهمین بوده وهستیم ونگفتیم چرا[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 09:38 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]