تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - مشكلات...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

مشكلات...

مشکلات از جایی شروع شد

 

 که به هرکی گفتیم نوکرتیم

 

فکر کرد واقعا اربابه ...[ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 10:06 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]