تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - وه كه چه لذتی دارد...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

وه كه چه لذتی دارد...
بعد از تو ....
غصه ی موهای سیاهم ،مرا پیر میکند .!!!
وه ...که چه لذتی دارد...
سپید شدن مو به موهایم.
در فراق تو !!!
من که خود بی خبرم؛ 
اما...اطرافیانم میگویند:
"دندان هایم، رنگ مردمک چشمانم شده"  
خدایا !!! لکه های بالشم را نگاه کن!  
میخواهم بدانم ..
"مگر ایوب کاسه ی صبر نداشت ؟؟؟"
نمیدانم...
شاید کاسه ای زیر نیم کاسه است... که من...
نمیدانم....فقط میدانم
چه لذتی دارد... 
بعد از تو ...
در فراقت ...
کاسه به کاسه ...نیچه


[ یکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 ] [ 18:07 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]