تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - فیلم

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

فیلم
بـــــــدم میـــ آید ازآدمــــهــاییـــ کهــــ

وقــــتی دارنـــــ از طرفــــشونـــ

جـــــدا میـــشنــــ

براشونــــــ آرزویــــــ خوشبـــختـــــی میکــــننــــ

داریـــــ میریــــ برو ولیـــــــ

دیگهــــ فیــلمــــ بازیــــ نکـــــن![ یکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 ] [ 17:05 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]