تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - یه جرعه دردودل...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

یه جرعه دردودل...
خیلی وقت ها دلم میخواد بشینم پشت به همه آدم ها
فریاد بزنم خدا جون 
اینجایی كه منو فرستادی

محبتاش كجا رفته؟
چرا همه سر به زیر راه میرن
چرا میترسن به هم سلام كنن؟

چرا دلشون برای هم تنگ نمیشه

مگه نمیدونن دلتنگی چقدر درد بزرگیه؟

خداجونم مردم ما چرا چشاشون رو میبندن موقع دیدن واقعیت ها

خدا جونم

تو این دنیای تنهایی دلم برای درد ودل  كردن تنگ شده


[ یکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 ] [ 17:59 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]