تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - ارزش...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

ارزش...
وقتی ارزش ها عوض می شوند....

           عوضی ها با ارزش میشوند....


[ یکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 ] [ 17:57 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]