تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - بیخیالم شدی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

بیخیالم شدی

این گونه که،

تو به خیالم شبیخون زده ایی،

هیچ جهانگشایی در تاریخ

سرزمینی را متصرف نشده است!!

آتش بس اعلام کن!

برای همیشه مستعمره عشق

تو شده ام......!![ یکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 ] [ 16:18 ] [ آیلا آراد ] [ نظرات() ]