تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - دختر

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

دختر

من یك دخترم 


به تن وصدای ظریفم

                               نگاه نكن

اگر بخواهم 

                     تمام ابهت مردانه ات 

را به آتش می كشم....

 [ دوشنبه سوم شهریورماه سال 1393 ] [ 07:41 ] [ رها رهی ] [ ارمغان هاتون() ]