تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - یك فنجان

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

یك فنجان
یك فنجان چه پر باشد چه خالی 
  فرقی نمیكند 
تقدیری به تماشای من ننشسته


[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1393 ] [ 16:30 ] [ آیلا آراد ] [ ارمغان های شما() ]